EU fondovi

Lezaljka.com

 

Tri su vrste programa koji se financiraju iz EU fondova. To su programi Unije (do Lisabonskog ugovora poznati pod nazivom programi Zajednice), pretpristupni programi te strukturni fondovi i Kohezijski fond.

Programi Unije otvoreni su svim zemljama članicama, ali i onim zemljama koje za pojedini program uplate nacionalnu članarinu. Strukturni fondovi u načelu financiraju iste ciljeve kao i IPA, samo što je riječ o bitno više sredstava koja su na raspolaganju, a dostupna su nakon ulaska u članstvo u EU.

Konzultanti smo za pretpristupne i strukturne fondove Europske unije, uključujući i provedbu stvari kao što su:

EU programi za turizam

Javni pozivi

Eu fund and call for proposals for tourism

Guide on EU funding for the tourism sector (2014-2020).

O svemu ovdje možete pročitati više. Naš tim čeka da mu se javite radi ponude i dogovora!

 

Share This
error: Alert: Content is protected !!